Ογκομετρικό βάρος

file2

 

bis25 gr

Υπολογίστε εδώ το ογκομετρικό βάρος της αποστολής σας.

Στις περιπτώσεις που το ογκομετρικό βάρος μιας αποστολής είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό βάρος η χρέωση της αποστολής γίνεται βάσει του ογκομετρικού βάρους. 
Τα Διεθνή Ογκομετρικά Βάρη υπολογίζονται βάσει του τύπου: Ογκομετρικό Βάρος σε χιλιόγραμμα = Μήκος x Πλάτος x Ύψος σε εκατοστά / 5000.

 

 

 

Υπολογισμός ογκομετρικού βάρους


Μήκος: εκ.
Πλάτος: εκ.
Ύψος: εκ.
Ογκομετρικό Βάρος: Κιλά
 

 

Κόστος και χρόνος αποστολής